průvodce vědeckým žargonem:

 • "je již dlouho známo" = nezjistil jsem si původní pramen
 • "projevuje se tu určitý trend" = tyto údaje jsou v podstatě bezcenné
 • "ačkoliv nebylo možné přinést na tyto otázky jednoznačnou odpověď" = pokus se nezdařil. ale i tak doufám, že jej budu moci publikovat
 • "k podrobnému studiu byly vybrány tři vzorky" = ostatní výsledky nedávaly smysl
 • "typické výsledky jsou zobrazeny" = tenhle graf se mi obzvláště vyvedl
 • "tyto výsledky budou obsahem příští studie" = jednou se snad do ní pustím, jestli mě k tomu někdo dokope / poskytne finanční prostředky
 • "z vlastní zkušenosti" = jednou
 • "v několika případech" = dvakrát
 • "v řadě případů" = třikrát
 • "panuje názor" = já si myslím
 • "panuje všeobecný názor" = pár kolegů si to myslí taky
 • "platný v řádu daných veličin" = neplatný
 • "podle statistického průzkumu" = říká se
 • "statisticky vyjádřený odhad významu těchto zjištění" = pustý dohad
 • "pečlivá analýza dosažitelných údajů" = tři stránky poznámek se mi rozpily, když sem si na ně zvrhl pivo
 • "je jasné že bude třeba vykonat ještě mnoho další práce, než budeme schopni porozumět tomuto jevu v jeho úplnosti" = já mu nerozumím
 • "po následné práci mých kolegů" = ani oni mu nerozumějí
 • "Děkuji Joe Blotzovi za asistenci při pokusu a André Schafferové za přínosné konzultace" = Blotz udělal práci a Schafferová mi vysvětlila, o co jde
 • "nesmírně významná oblast výzkumné práce" = naprosto zbytečný úkol, který mi zadala komise
 • "doufám že tato studie podnítí další výzkum v dané oblasti" = já s tím končím

předchozí ] o úroveň výše ] následující ]


WEBovský počítadlo spočítalo, že si číslo počitadlo, které navštívilo od 17.října 1999 tyto stránky uložené na serveru Volny.cz
Tato stránka byla autorem naposledy editována 07.08.2007 13:27:24,
automatický update proveden 21.04.2014 13:15:05