Životní minimum

!!! Toto jsou neoficiální stránky !!!
Vzhledem k častým novelám zákona a změnám ve výkladu zákona,změnám životních minim apod. nemusí být informace zde uvedené zcela správné

Stránky o SSP odpovídají stavu před 1.lednem 2007, novinky nejsou zapracovány !!!

 

  1. Životní minimum je společensky uznanou minimální hranicí příjmů občana, pod níž nastává stav jeho hmotné nouze. Do systému státní sociální ochrany bylo zavedeno zákonem č. 463 v roce 1991. Je sestaveno jako úhrn částek, potřebných k zajištění výživy a ostatních základních potřeb. Jednotlivé částky jsou diferencovány u dětí podle jejich věku a pro ostatní osoby. Dále to jsou ještě částky, potřebné k zajištění nezbytných nákladů na domácnost, stanovených podle počtu osob v domácnosti.
  2. Životní minimum se valorizuje, pokud spotřebitelské ceny vzrostou o 5 %. V rámci úsporných opatření, vláda při cenovém nárůstu o 5% může životní minimum valorizovat, ale při 10% nárůstu musí přistoupit k valorizaci. Uvedená úprava má omezenou platnost, a to do konce roku 1998.
  3. Při valorizaci životního minima se zvýší dávky, aniž by o to klient požádal.
  4. Životní minimum se stanoví jako součet částek na osobní potřeby jednotlivých členů a částky na domácnost podle počtu společně posuzovaných osob.

prosím, v následujícím formuláři postupujte shora dolů, jinak výpočet nebude správný. Měňte pouze zeleně podbarvené údaje

Nejprve si vyberte, pro jaké období si chcete životní minimum spočítat

koeficient platí od platí do
1.ledna 1995 31.prosince 1995
1.ledna 1996 30.září 1996
1.října 1996 30.června 1997
1.července 1997 31.března 1998
1.dubna 1998 30.března 2000
1.dubna 2000 30.září 2001
1.října 2001 31.prosince 2004
1.ledna 2005 31.prosince 2005
1.ledna 2006 dosud

Nyní zadejte počty osob v dané kategorii, kteří se ve vaší rodině vyskytují.V příspěvcích na bydlení, "teplo" a "nájem" se počítají do rodiny všichni, co bydlí v daném bytě, do ostatních dávek se počítá životní minimum nezaopatřených dětí a jejich rodičů.

  částka počet celkem
pro dítě do 6 let
od 6 do 10 let
od 10 do 15 let
od 15 do 26 (nezaopatřené)
pro ostatní občany

Zde se nabízejí možné měsíční částky potřebné k zajištění nezbytných nákladů na domácnost, počítá se jen jedna z těchto částek:

pro jednotlivce
pro dvoučlennou rodinu
pro tří nebo čtyřčlennou rodinu
pro pěti a vícečlennou rodinu

Zde se vypočítalo životní minimum pro rodinu. Je to součet životních minim jednotlivých členů domácnosti a nezbytných nákladů pro domácnost

Celková částka životního minima pro rodinu

Pokud částka v následující tabulce je menší jak měsíční příjem všech členů rodiny (zaměstnání, alimenty apod.), s velkou pravděpodobností nemáte na dávky nárok. Červeně jsou podbarveny řádky, které se v současně době již nevyužívají

Příspěvek na bydlení 1,6 násobek *
1,4 násobek *
Sociální příplatek 1,6 násobek
Příspěvek na dopravu
(střední, vysoká škola)
2 násobek ***
Přídavek na dítě 2,2 násobek **
3,0 násobek **

Zde si můžete spočítat Váš příjmový koeficient, vložte součet veškerých příjmů všech členů rodiny za měsíc (počítá se např. i obdržené výživné) a stiskněte tlačítko vypočítej.

příjem za měsíc: příjmový koeficient je:

Částky životního minima jsou zvyšovány s ohledem na vývoj cenové inflace.

*   Od 1.7.1998 se počítá 1.6-násobek , dříve 1.4-násobek životního minima
** Bližší vysvětlení, kdy se počítá který násobek je na této stránce.
*** příspěvek na dopravu byl zrušen ke dni 30.6.2004

 

o úroveň výše ] Přídavek na dítě ] Sociální příplatek ] Příspěvek na bydlení ] Rodičovský příspěvek ] Zaopatřovací příspěvek ] Odměna pěstouna a Příspěvek při převzetí dítěte ] Příspěvek na úhradu potřeb dítěte ] Příspěvek na zakoupení motorového vozidla ] Porodné ] Pohřebné ] [ Životní minimum ]


WEBovský počítadlo spočítalo, že si číslo počitadlo, které navštívilo od 17.října 1999 tyto stránky uložené na serveru Volny.cz
Tato stránka byla autorem naposledy editována 07.08.2007 13:27:24,
automatický update proveden 11.11.2007 20:32:16