Zaopatřovací příspěvekZaopatřovací příspěvek

!!! Toto jsou neoficiální stránky !!!
Vzhledem k častým novelám zákona a změnám ve výkladu zákona,změnám životních minim apod. nemusí být informace zde uvedené zcela správné

Stránky o SSP odpovídají stavu před 1.lednem 2007, novinky nejsou zapracovány !!!

Vzhledem ke skončení základní nebo náhradní vojenské služby a civilní služby nebude od 1.1.2005 dávka poskytována

Dávka je určená k zabezpečení rodiny vojáka po dobu výkonu jeho základní (náhradní) vojenské služby, civilní služby nebo vojenského cvičení.

  • Na tento příspěvek má nárok nezaopatřené dítě vojáka bez dalších podmínek.
  • Nárok má i manželka vojáka, která pečuje o dítě ve věku do čtyř let, popřípadě o dítě ve věku do sedmi let, jde-li o dítě dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené, nebo která je plně invalidní anebo z jiného vážného důvodu není výdělečně činná; za vážný důvod, pro který manželka vojáka nemůže být výdělečně činná, se považuje zejména soustavná příprava na budoucí povolání a péče o dítě předškolního věku starší čtyř let, pokud ji nelze zajistit jinak.
  • Předchozí bod platí obdobně, koná-li vojenskou službu žena.
  • Do 1.1.2004 platilo i toto: Nárok se týká i jiné osoby, například osoby, které soud přiznal vůči vojákovi nárok na výživné nebo příspěvek na výživu, nebo která s vojákem uzavřela dohodu o placení výživného či příspěvku na výživu.
  • Výše zaopatřovacího příspěvku činí 0,67 násobek částky životního minima na osobní potřeby oprávněné osoby.
Výše zaopatřovacího příspěvku měsíčně v Kč:
  odkdy platí
Věk nezaopatřeného dítěte: 1.4.2000 1.10.2001
dítě do 6 let 1 072 1 133
dítě 6 - 10 let 1 193 1 267
dítě 10 - 15 let 1 414 1 495
dítě 15 - 26 let 1 548 1 642
dospělá osoba 1 468 1 555

o úroveň výše ] Přídavek na dítě ] Sociální příplatek ] Příspěvek na bydlení ] Rodičovský příspěvek ] [ Zaopatřovací příspěvek ] Odměna pěstouna a Příspěvek při převzetí dítěte ] Příspěvek na úhradu potřeb dítěte ] Příspěvek na zakoupení motorového vozidla ] Porodné ] Pohřebné ] Životní minimum ]


WEBovský počítadlo spočítalo, že si číslo počitadlo, které navštívilo od 17.října 1999 tyto stránky uložené na serveru Volny.cz
Tato stránka byla autorem naposledy editována 07.08.2007 13:27:24,
automatický update proveden 11.11.2007 20:32:16