Pěstounská péčeDávky pěstounské péče

!!! Toto jsou neoficiální stránky !!!
Vzhledem k častým novelám zákona a změnám ve výkladu zákona,změnám životních minim apod. nemusí být informace zde uvedené zcela správné

Stránky o SSP odpovídají stavu před 1.lednem 2007, novinky nejsou zapracovány !!!

 

Pěstounská péče je formou náhradní rodinné výchovy. Soud svěřuje dítě pěstounovi do péče na jeho žádost v případech, kdy se o něj vlastní rodiče nemohou nebo nechtějí starat. Dávky pěstounské péče jsou čtyři a jsou určeny ke krytí nákladů svěřených dětí, na odměnu pěstouna a další náklady spojené s touto péčí.

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte
Příspěvek se poskytuje nezaopatřenému dítěti v pěstounské péči měsíčně ve výši 2,0 násobku částky životního minima na osobní potřeby tohoto dítěte.

Výše příspěvku pro zaopatřené nezletilé dítě se stanoví jako součin částky na osobní potřeby zaopatřeného dítěte a koeficientu 1,20.

Při stanovení výše příspěvku na úhradu potřeb dítěte se částka životního minima na osobní potřeby dítěte násobí v případě, že jde o dlouhodobě nemocné dítě koeficientem 2,10; jde-li o dítě dlouhodobě zdravotně postižené koeficientem 2,60 a v případě, že jde o dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižené koeficientem 2,80.

V následujícím formuláři se Vám po výběru období platnosti životního minima zobrazí tabulka s aktuálními daty.

koeficient platí od platí do
1.ledna 1995 31.prosince 1995
1.ledna 1996 30.září 1996
1.října 1996 30.června 1997
1.července 1997 31.března 1998
1.dubna 1998 30.března 2000
1.dubna 2000 30.září 2001
1.října 2001 31.prosince 2004
1.ledna 2005 31.prosince 2005
1.ledna 2006 dosud

Výše příspěvku na úhradu potřeb dítěte měsíčně v Kč
nezaopatřené dítě
ve věku:
zdravé dítě dlouhodobě
nemocné
dlouhodobě
zdrav. postižené
dlouhodobě těžce
zdrav. postižené
koeficient 2,00 koeficient 2,10 koeficient 2,60 koeficient 2,80
do 6 let
od 6 do 10 let
od 10 do 15 let
od 15 do 26 let
 
zaopatřené nezletilé
dítě ve věku:
zdravé dítě dlouhodobě
zdrav. postižené
dlouhodobě těžce
zdrav. postižené
koeficient 1,20 koeficient 2,60 koeficient 2,80
koeficient 2,80
od 15 do 18 let

Další dávky pěstounské péče jsou na dalších stránkách : převzetí a odměna , motorové vozidlo

o úroveň výše ] Přídavek na dítě ] Sociální příplatek ] Příspěvek na bydlení ] Rodičovský příspěvek ] Zaopatřovací příspěvek ] Odměna pěstouna a Příspěvek při převzetí dítěte ] [ Příspěvek na úhradu potřeb dítěte ] Příspěvek na zakoupení motorového vozidla ] Porodné ] Pohřebné ] Životní minimum ]


WEBovský počítadlo spočítalo, že si číslo počitadlo, které navštívilo od 17.října 1999 tyto stránky uložené na serveru Volny.cz
Tato stránka byla autorem naposledy editována 07.08.2007 13:27:24,
automatický update proveden 11.11.2007 20:32:16