Přídavek na dítěPřídavek na dítě

!!! Toto jsou neoficiální stránky !!!
Vzhledem k častým novelám zákona a změnám ve výkladu zákona,změnám životních minim apod. nemusí být informace zde uvedené zcela správné

O přídavku na dítě je napsáno v zákoně poměrně hodně, uvádím jen nejzákladnější část, zmatek v tom dělají různé novely a výklady zákona, doporučuji přečíst si postupně celou tuto stránku. V případě nejasností si raději nechte poradit.

dále na stránce si můžete přečíst : podmínky nároku slovy zákona , výše dávky zákonem anebo mojí přepočtovou tabulkou

Nárok na dávku mají (při splnění všech zákonem daných podmínek):

 • všechny nezaopatřené děti do 26-let, kteří studují/učí se na školách, které jsou v tzv. síti škol MPSV, nebo pokud daná škola patří pod jiné ministerstvo.
 • děti do 18-let, pokud jsou vedeny na Úřadu práce a není jim vypláceno hmotné zabezpečení a neprodělávají rekvalifikační kurzy

Nárok může vzniknout za určitých podmínek i při studiu na školách v zahraničí...

Povinnosti klienta

 • v září (u vysokých škol v říjnu) každého roku donést (zaslat poštou) potvrzení o studiu, pokud je dítěti více jak 15 let a nadále dochází do školy.
 • nejpozději do konce měsíce října donést příjmy za celý předchozí rok všech členů rodiny
 • a další zde nejmenované .....
§ 17      Podmínky nároku na přídavek na dítě
 (1) Nárok na přídavek na dítě do 31. prosince 1998 má
nezaopatřené dítě

poznámka: Správně by zde mělo být od 1.10.1997 do 31.prosince 1998. Tento odstavec byl součástí "Klausova vládního balíčku opatření"

a) ve zvýšené výměře, jestliže rozhodný příjem v rodině
  nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu
  1,80,
b) v základní výměře, jestliže rozhodný příjem v rodině převyšuje
  součin životního minima rodiny a koeficientu 1,80, avšak není
  vyšší než součin částky životního minima rodiny a koeficientu
  2,20.
 (2) Nárok na přídavek na dítě po 31. prosinci 1998 má
nezaopatřené dítě

poznámka: Správně by zde mělo být od 1.1.1996 do 1.10.1997 a od 1.1. 1999.

a) ve zvýšené výměře, jestliže rozhodný příjem v rodině
  nepřevyšuje součin životního minima rodiny a koeficientu 1,10,
b) v základní výměře, jestliže rozhodný příjem v rodině převyšuje
  součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,10, avšak
  není vyšší než součin částky životního minima rodiny
  a koeficientu 1,80,
c) ve snížené výměře, jestliže rozhodný příjem v rodině převyšuje
  součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,80, avšak
  není vyšší než součin částky životního minima rodiny
  a koeficientu 3,00.

můžete : podmínky nároku slovy zákona , výše dávky zákonem anebo mojí přepočtovou tabulkou, nebo si začít číst od začátku


§ 18            Výše přídavku na dítě
 (1) Výše přídavku na dítě podle § 17 odst. 1 činí za kalendářní
měsíc
a) ve zvýšené výměře součin částky na osobní potřeby dítěte
  a koeficientu 0,27,
b) v základní výměře součin částky na osobní potřeby dítěte
  a koeficientu 0,14.
 (2) Výše přídavku na dítě podle § 17 odst. 2 činí za kalendářní
měsíc
a) ve zvýšené výměře součin částky na osobní potřeby dítěte
  a koeficientu 0,32,
b) v základní výměře součin částky na osobní potřeby dítěte
  a koeficientu 0,28,
c) ve snížené výměře součin částky na osobní potřeby dítěte
  a koeficientu 0,14.

můžete : podmínky nároku slovy zákona , výše dávky zákonem anebo mojí přepočtovou tabulkou, nebo si začít číst od začátku


Tak a na závěr výpočet výše dávky:

Nejprve je třeba spočítat životní minimum rodiny a podle příjmů rodiny vyjde násobek...

Výsledkem výpočtu je násobek životního minima rodiny, který se na koruny české převádí v závislosti na datum nároku takto

Pro nárok od 1.10.1997-31.3.1998

  dítě ve věku
násobky životního minima do 6 let 6-10 let 10-15 let 15-26 let
0.00 - 1.80 400 443 524 576
1.80 - 2.20 208 230 272 299

Pro nárok od 1.4.1998-31.12.1998

  dítě ve věku
násobky životního minima do 6-ti let 6-10 let 10-15 let 15-26 let
0.00 - 1.80 422 468 554 608
1.80 - 2.20 219 243 287 315

Pro nárok od 1.1.1999

  dítě ve věku
násobky životního minima do 6-ti let 6-10 let 10-15 let 15-26 let
0.00 - 1.10 500 554 656 720
1.10 - 1.80 437 485 574 630
1.80 - 3.00 219 243 287 315

Pro nárok od 1.4.2000

  dítě ve věku
násobky životního minima do 6-ti let 6-10 let 10-15 let 15-26 let
0.00 - 1.10 512 570 676 740
1.10 - 1.80 448 499 591 647
1.80 - 3.00 224 250 296 324

Pro nárok od 1.10.2001

  dítě ve věku
násobky životního minima do 6-ti let 6-10 let 10-15 let 15-26 let
0.00-1.10 541 605 714 784
1.10-1.80 474 530 625 686
1.80-3.00 237 265 313 343

Pro nárok od 1.1.2005

Věk nezaopatřeného
 dítěte v rodině:
Výše přídavku na dítě v Kč měsíčně
při rozhodném příjmu v násobcích životního minima:
do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0
do 6 let 551 482 241
od 6 do 10 let 615 538 269
od 10 do 15 let 727 636 318
od 15 do 26 let 797 698 349

Pro nárok od 1.1.2006

Věk nezaopatřeného
 dítěte v rodině:

Výše přídavku na dítě v Kč měsíčně
při rozhodném příjmu v násobcích životního minima:
do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0
do 6 let 560 490 245
od 6 do 10 let 624 546 273
od 10 do 15 let 740 647 324
od 15 do 26 let 810 709 355

Pro nárok od 1.1.2007

Věk nezaopatřeného
 dítěte v rodině:

Výše přídavku na dítě v Kč měsíčně
při rozhodném příjmu v násobcích životního minima:
do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0

do 6 let

     
od 6 do 15 let      
od 15 do 26 let      

Pro nárok od 1.1.2008

Věk nezaopatřeného dítěte Přídavek na dítě v Kč měsíčně
do 6 let 500
6 – 15 let 610
15 – 26 let 700

o úroveň výše ] [ Přídavek na dítě ] Sociální příplatek ] Příspěvek na bydlení ] Rodičovský příspěvek ] Zaopatřovací příspěvek ] Odměna pěstouna a Příspěvek při převzetí dítěte ] Příspěvek na úhradu potřeb dítěte ] Příspěvek na zakoupení motorového vozidla ] Porodné ] Pohřebné ] Životní minimum ]


WEBovský počítadlo spočítalo, že si číslo počitadlo, které navštívilo od 17.října 1999 tyto stránky uložené na serveru Volny.cz
Tato stránka byla autorem naposledy editována 07.08.2007 13:27:24,
automatický update proveden 03.01.2008 19:20:56