Weblog - můj webový diář :)

17. 11. 2006

17.listopad 1989
Pája - 00:00 | [Kategorie: Osobní] | permalink
Letošní vzpomínku na doby minulé věnuji oproti loňsku slovníčku z let minulých. Předtím ale krátce odkáži na jeden z mých tří loňských zápisků a to na 17.listopad 1960 ...

Akce Z: Dobrovolné brigády, při nichž občané zvelebovali své okolí. Stát platil pouze použitý materiál. Osobně si vzpomínám, že jsme jako učňové bývávali aspoň 1x do roka rozděleni po celém Mostě a nezapomenu na památné natírání asfaltem střechy lokálního pracoviště tepláren, kdy byla taková zima že se stálí pracovníci této pobočky rozhodli, že nás budou zásobovat čajem ... Obvykle se v akci Z stavěl na vesnicích kulturní dům, nebo prodejna Jednoty. Ve vesnici Křesín na Litoměřicku se stavěli chodníky ...

Branná výchova: Příprava na válku byla povinná. Na základních a středních školách jako povinný předmět. Jeden z předmětů, ze kterého jsme na vysvědčeních mívali jedničky. Jediná nepříjemná věc bylo branné cvičení a dodneška nezapomenu, když jsem s vyplazeným jazykem doběhl na střelbu, kde mi nějaký dohlížející čtvrťák zahlásil: "Známky ze střeleb se započítávají do češtiny ..." což mě rozhodilo a nezastřelil jsem své obvyklé množství plechových paňáčků ...

Brigáda socialistické práce: Pracovní kolektivy uzavírali závazky a za jejich splnění dostávali vyznamenání

Celní prohlášení: Kdo jel do ciziny (včetně spřátelených zemí) musel na hranicích vyplnit dotazník co všechno veze. Včetně hodinek !. Na to mám vzpomínku z dětského ozdravného pobytu v bývalé Jugoslávii, kdy jsme my děti horečně přemýšleli co jsme si to vlastně kupovali, když naše kapesné tenkrát činilo tisíc dinárů a daný zapisovatel chtěl do prohlášení vypsat vše ... A já si místo suvenýrů na každém výletě kupoval zmrzlinu :-)

Chozraščot:Tajemná formulka ze Sovětského svazu. Byl to jakýsi plán, co měl zajistit rentabilitu výroby ...

Kádrový dotazník: Pravidelně vyplňovaný formulář, který zjišťoval zejména politické postoje a příbuzné a přátele v zahraničí, na něž byli komunisté alergičtí. Moje mamka měla a má nějakou vzdálenější příbuznou v Austrálii, vymě'nují si spolu přání na vánoce a velikonoce ... Já jsem tenhle dotazník vyplňoval snad jen jednou a na tuhle příbuznou si nevzpoměl ...

Lidové milice: Pěst dělnické třídy. Před rokem 1948 ozbrojené bojůvky dělníků z továren, později "ochranka" továren ... V roce 1989 byli pozváni do Prahy na potlačení revoluce, ale nakonec nebyli povoláni do akce

Pomocná stráž VB: Sbor tvořený zejména agilními průvodci, který pomáhal policajtům (veřejné bezpečnosti) Přišlo mi, že nejoblíbenější činnost těchto lidiček byla kontrola kol a jezdců na nich ... Hlavně abyste měli blatník a nejezdili po chodnících. Kratičce se o posledním setkání s touto stráží zmiňuji v loňské osobní vzpomínce na listopad 89.

Spartakiáda: Po sjezdech Komunistické strany Československa nejvýznamější rituál režimu. Statisíce lidí cvičilo ... Nácvik na školách byl povinný. Nacvičoval jsem na spartakiádu v roce 1985 a naše třída neprošla sítem okresního "kola" , takže jsme se do Prahy neprobojovali ...

Svazáci: Členové Socialistického (v 50. a 60. letech Československého) svazu mládeže, oficiálního předstupně KSČ. Tímhle jsem si prošel o další předstupních nemluvě - tedy o Pionýru (obvykle 4-8 třídy základních škol) a o Jiskřičkách (1-3 třída)

Státní bezpečnost: Tajná policie, která prostřednictví tisíců agentů kontrolovala celou společnost. Hlavní strůjce (resp. vykonavatel) represí

Tábor míruTak si říkali země sovětského bloku ...

TuzexSpeciální obchodní síť, v níž neplatila místní měna, ale valuty proměněné na tzv. bony. Kdo neměl příbuzné na západě, kupoval bony on veksláků Veklování bylo trestné a objevovali se i podvodníci, takže nákup bonů býval občas i dobrodružný, když jste si koupil falešné bony nebo jen nastříhané papírky s několika bony navrchu ...

Uhelné prázdniny: Za komunismu občas došlo i uhlí na školách ... Pamatuji si na jedny uhelné prázdniny a šetřilo se kde mohlo - televize začínala vysílat až v půl osmé večer, což mě jako malé dítko štvalo, protože se bevysílal ani večerníček. Kupodivu v onom roce po týdnu těchto přísných opatření byl začátek vysílání o hodinku posunut a všechy večerníčky dodatečně odvysílány. Vždy po klasickém večerníčku se znělkou následoval ještě jeden pohádkový příběh ...

Umístěnka Do poloviny 60. let musel každý absolovent školy jít pracovat tam, kam ho strana poslala na tzv. umístěnku. Později byla změněna na doporučenku ... Já osobně věděl od prvního ročníku učiliště, že budu umístěn na tehdejší Doly Ležáky, ale pracovní smlouvu podepsal až mnohem později ...

Vedoucí úloha stranyJen komunistická strana měla podle ústavy a jejího článku 4 vládnout. Zbylé strany (tři?čtyři?) sdružené v národní frontě byly z mého současného pohledu "jen naoko" ...

Vojenské katedry: Vysokoškoláci měli zkrácenou povinnou vojenskou službu, pokud se nechali každý týden buzerovat (negramotnými) lampasáky

VUML: Večerní univerzita marxismu leninismu. Povinná pro nečleny KSČ, kteří chtěli zaujmout vyšší funkce. Přednášela se komunistická ideologie ...

Pokud by se někdo chtěl vzdělávat co se vše tehdy dělo, nechť navštíví server www.totalita.cz ...

Předchozí: Volby do zastupitelstva (8.)
Následující: Magie (nová kategorie na tomto Blogu)

Kategorie

Archiv příspěvků

Nekomentované odkazy