Dětský domov se školou
Hamr na Jezeře

Vítáme vás na našich stránkach

Něco málo o nás ...

Dětský domov se školou (dále jen DDŠ) je státní školská instituce pro realizaci ústavní výchovy. Je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou a jeho zřizovatelem je MŠMT ČR. Zařízení vzniklo 1.9.1967 a dnem 1.7. 2003 se podle zákona 109/02 Sb. z rozhodnutí MŠMT změnilo z Dětského výchovného ústavu na Dětský domov se školou. Kapacita zařízení je 48 dětí. Ředitelem je Mgr.Václav Konopiský, statutárním zástupcem Mgr. Ivana Krejbichová.

Součástí zařízení je základní škola. Aktuální Školní vzdělávací program ZŠ Hamr na Jezeře je k nahlédnutí u ředitele DDŠ. Domov spravuje majetek skládající se ze tří internátů, jedné provozně-správní budovy a nové školy, která byla po výstavbě uvedena na začátku roku 2012 do provozu. Původní školní budova po celkové rekonstrukci slouží jako další ubytovna pro jednu rodinnou skupinu.

V období prázdnin je v internátní budově Berta možné ubytování pro školní skupiny dětí a dospělých. Dále je nově možné ubytování na zrekonstruované ubytovně Šárka. V průběhu celého roku lze objednat stravování v jídelně DDŠ.

Kde nás najdete ...

Adresa:

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna
Školní 89
471 28 Hamr na Jezeře

Kontakty:

Mapa: